synapse bohů

synapse bohů

symboly v srdcích

symboly v srdcích

Člověk zbožný

člověk zbožný

Galerie zaměřená na kreativní a abstraktní ztvárnění stavitelského umění, kterého lidstvo dosáhlo pro poctu svým bohům. Od vztyčených kamenných mohyl až po nebeské dómy šplhající k oblakům. Umění stavitelů se dotklo dokonalosti.

Číst více

Kolekce sdružující umělecký pohled na symboliku, signatury a znamení. Člověk božskou emanaci ztvárňoval jednoduchými geometrickými tvary od pradávna. Je přirozené, že tyto tvary jsou dodnes zástupci našich myšlenek i na půdě umění.

Číst více

Sbírka projevů člověka, jediné bytosti, jež je opatřena zbožností. Od prostého formálního přijetí náboženské povinnosti až po extatický projev spojení s duchovní esencí. Tato specifičnost je sama o sobě uměním každého z nás.

Číst více

reportáže dogma prachu
umění dogma prachu

Reportáž: Letní Haré Haré

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna

Hnutí Haré Krišna je jednou z mála náboženských organizací, které bezezbytku naplňují dávné tradice, kde specifické sociální a kulturní vyjádření šlo ruku v ruce s přirozenou duchovní činností. Haré Krišna není náboženství, dle akademických dogmat, ale je to náboženství lidské, přirozené. Díky tomu je v dnešní době zajímavé a lákavé pro všechny, kteří hledají jiný smysluplnější styl života.

Mladí Haré

V Haré Krišna potěší přítomnost velkého množství mladých lidí, kteří zde evidentně nalézají uplatnění v mnoha činnostech, ale i osobním rozvoji. Produkce knih, osvětových materiálů, zdravých potravin, pořádání kulturních akcí a mnohé další aktivity vytvářejí prostor pro každého. Kdo chce farmařit, starat se o zvířata, o půdu, o rozvoj hospodářství, nalezne zlatý důl. Koho lákají hluboké filozofické myšlenky, prastaré, až mystické zdroje, dostává studnici vědění s tradicí sahající do nejzazší minulosti. Duchovní rozvoj, meditace, jóga, to vše je čerpáno z původních zdrojů staroindické kultury. Pokud snad někdo tíhne k výrobě kulinářských dobrot anebo pro změnu k rozvoji kultury zpěvem, hrou, tancem, bude ve svém živlu. Je velmi potěšující poznat, kudy se může odvíjet existence lidské duchovní společnosti, když je zproštěna pouhého religia a protknuta životem s Bohem.

reportáž haré krišna | dogma prachu

Brána do Krišnova dvora

reportáž haré krišna | dogma prachu

Krišnův dvůr

reportáž haré krišna | dogma prachu

Mladý mnich z Brna

reportáž haré krišna | dogma prachu

Část Krišnova oltáře

Zdravé děti, které stojí rovně a beze studu vedle dospělých

V Krišnově dvoře, kde jsme reportáž vytvářeli, zaujme na první pohled otevřený přístup dětí ke všem činnostem. Při první návštěvě jsme si všimli dvou malých dívek, které kritickým pohledem zkoumaly rozházené pantofle a obuv v předsíni hlavního obytného domu. Po chvilce se rozhodly, že je to jejich služba, kterou je třeba bezodkladně vykonat – a když jsme odcházeli, boty byly řádně naskládané jedna vedle druhé a snad i srovnané podle velikostí. Je zřejmé, že děti velmi dobře vnímají totožný přístup dospělých a navíc motivované jejich činorodou aktivitou, přebírají každou práci s uspokojením – vlastně tyto práce samy spíše vyhledávají. Vyhledávají službu, kterou by mohly pro svou komunitu a Boha vykonat. To slovo „služba“ uslyšíte mezi nimi velmi často.

Při druhé návštěvě se nás okamžitě ujal devítiletý chlapec Vamší Gopál, který nás provedl Krišnovo dvorem. Bezvadně s námi probral a odpovídal na všechny naše otázky a na pastvě nám mezi funícím dobytkem v klidu vysvětloval, jaký vůl je nebezpečný a jaký se dá pohladit. Nutno podotknout, že odvahy měl určitě více, než náš produkční team.

Před samotnou bohoslužbou se nám povedla ještě zavést řeč s dospívající čtrnáctiletou dívkou Jahnaví, která si zrovna užívala prázdnin v Čechách, jinak je po zbytek roku na studiích v indickém městě Mayápuru, kde navštěvuje tradiční gurukulu (školu). Jahnaví nám vyprávěla, jak to v indických školách chodí a že vedle běžných předmětů má řadu specifických, jako třeba hraní na bubínek „dholak“, který se používá při zpívání manter a dalších bohoslužebných činnostech. Opět bylo vidět, že Jahnaví je mladá slečna „z jiného světa“. Vyrovnaná, veselá a spokojená, zcela bez studu a otevřeně komunikující s neznámými dospělými.

reportáž haré krišna | dogma prachu

Modlám je věnována velká péče, jsou převlékány a zdobeny

reportáž haré krišna | dogma prachu

Bohoslužebné úkony jsou rytmické a veselé

reportáž haré krišna | dogma prachu

Zvířata na farmě se cítí evidentně bezpečně

reportáž haré krišna | dogma prachu

Haré komunita se může pochlubit vlastním mlýnem

Haré komunita

Spojení s Haré Krišna je o životě v komunitě. I když si provdané páry hledají vlastní zázemí k rozvoji rodiny, aktivně neustále docházejí do společné komunity kolem Krišnova dvora (či dalších podobných lokalit), kde je díky tomu rušno a veselo. Haré Krišna je rozhodně živoucím náboženstvím – když už toto nic neříkající slovo musíme použít.

K jejich bohoslužebné činnosti patří vykonávání několika „árati“ denně, kdy je Nejvyššímu Pánu – Krišnovi – rituálně nabízena obětina. Oheň, voda, vonná tyčinka, květina či jídlo, které však nikdo nesměl okusit, ani samotný kuchař při vaření.

Bohoslužby jsou veselé a melodické. Dokola se opakující mantra, zpívaná a hraná na tradiční indické nástroje, často zrychluje až k extatickému stavu. Lidé při mantře tancují a radují se. Mezitím u oltáře probíhá samotná činnost nabízení obětin. Po skončení obřadu, který není zbytečně zdlouhavý, na témže místě proběhne přednáška, kterou obvykle vede jeden z duchovních. Nezvyklé ale není ani to, že se přednášky ujme kdokoliv z Haré komunity, včetně žen. Při následné hostině jsou strávníci usazeni na zemi a postupně jsou jim nabízeny jednotlivé chody velmi pestré stravy. Jídlo od Haré Krišna zřejmě není třeba představovat. Je proslulé všude po světě a často je slyšet pojem „Karma free food“. Tedy jídlo karmicky čisté, které opravdu (vyjma výtečné chutě) zanechává v nitru člověka zajímavý povznesený pocit.

Výraz „karma“ je v Krišnově komunitě běžně používán a je základní součástí duchovního učení. Krišnovi věřící jsou každý sám za sebe zodpovědni za cestu životem. Nejsou nikým vlečeni nebo nuceni k úkonům, jež cítí jako nepřirozené. Vnímají, že jejich život se i při největší snaze skládá z činností negativních a pozitivních, které ovlivňují lidskou karmu. Výsledky této snahy pak naznačují další cestu reinkarnace duše – buď do bytostí výše postavených, nebo v krajním případě až do prostého zvířete. Zajímavé zjištění pro nás bylo, že podle učení Haré Krišna je tento koloběh reinkarnací pro duši nepřirozený, protože jakožto duše patříme do duchovní existence. Cílem tedy je zastavit pozitivní i negativní reakce za naše činnosti a věnovat se takovým činnostem, které další karmu netvoří – tedy činnostem duchovním, spojeným s Bohem. Toto je také důvodem k dodržování kulturně sociálních specifik této komunity, jako je vegetariánství, úcta ke všemu živému a služba Bohu, pokud možno v každé, byť té nejobyčejnější, činnosti.

reportáž haré krišna | dogma prachu

U oltáře vybraná žena koná obětiny

reportáž haré krišna | dogma prachu

Muži a ženy sedají při obřadu odděleně

reportáž haré krišna | dogma prachu

Po bohoslužbě následuje poučná přednáška

reportáž haré krišna | dogma prachu

Jídlo se konzumuje zásadně v sedě na zemi

Tolik náš reportážní nástin duchovního učení, kterému bychom museli věnovat desítky stran, jen při snaze jej zevrubně popsat. Naši reportáž bychom měli nazvat spíše „Postřehy z komunity Haré Krišna.“

Haré lidé jsou otevření všem a rádi zodpoví zvědavé otázky, případně odkážou na knihy, které velmi intenzivně připravují a distribuují.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali při seznámení s komunitou Haré Krišna, věnovali se našim otázkám a přetrpěli nás s fotografickým vybavením při obřadu. Naše velké díky patří celé komunitě i za to, že naši práci přijali také jako „službu“ svému Bohu a aktivně se zapojili do našeho projektu Dogma Prachu, včetně spolupráce na připravované umělecké části. Vyzdvihnout bychom měli několik jmen, ale protože bychom se mohli dopustit opomenutí jiných, spolehneme se raději na to, že Krišna naše díky přenese sám k těm správným duším.

Autor: Ivo Hury
Fotograf: Otakar Macák
Pro projekt: Dogma Prachu, červenec 2014

Kreativní fotografie v kategorii Synapse bohů I.

Kreativní fotografie v kategorii Synapse bohů I.Do kategorie Synapse bohů jsme pro Vás na ukázku vložili  koláž kreativních fotografií zaměřených na téma architektury. Tyto fotografie v prvé řadě zastupují konkrétní způsoby zpracování našich výstupů, od (ne)tradiční černobílé fotografie, přes surrealistické a až futuristické podání. V druhé řadě tyto fotografie reprezentují pocitové a umělecké vyjádření autora

Všechny fotografie jsou zpracovány jako velkoformátové a k velké lítosti musíme podotknout, že internetová prezentace s malými náhledy obrazů nedokáže nabídnout zajímavosti zpracování, ať již samotného povrchu, specifickou práci s barevným zrnem fotografie, natož další úpravy, jako mnohdy rozsáhlé retuše a korekce obrazů, které si patrně neuvědomí nikdo, kdo by souběžně neviděl předlohu naživo. Za každou fotografií stojí řada hodin práce, u některých dokonce i dny, než byla dokončena ke spokojenosti autora. Doufáme, že si fotografie v plné velikosti již brzy budete moci vychutnat v některé galerii.

Rádi bychom zmínili také to, že není žádným záměrem první prezentaci našeho projektu zaměřit na křesťanskou tématiku. Je to fakt pochopitelný, protože tyto výtvory máme dnes a denně na očích. Potěšíme Vás ale tím, že jednáme již s dalšími náboženskými uskupeními, kde bychom chtěli načerpat náměty na pestřejší rozšíření našich výstupů.

Závěrem se hodí říci, že náš projekt není primárně orientován na uměleckou a abstraktní fotografii. Jistě se s rozvojem projektu dočkáme i maleb, kreseb a dalších stylů, co jen umění dokáže k vyjádření člověka nabídnout.

prohlédnout si koláž

Spuštění prezentace

Dnes jsme pro Vás spustili nový prezentační web. Naleznete zde vše, co se děje v naší umělecké a tvůrčí skupině Dogma prachu. Respektujte prosím, že i tuto prezentaci budeme muset nějaký čas rozvíjet a naplňovat, než se stane zajímavou součástí naší práce.

Děkujeme za pochopení.